Youpret tietosuojalausunto

Keräämme ja käsittelemme asiakkaiden ja tulkkien henkilötietoja. Tarvitsemme tietoja, jotta voimme tuottaa käyttöehtojen ja sopimuksen mukaista tulkkauspalvelua. Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä toimistoomme Youpret Oy, office@youpret.com.

Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja palvelua käyttävistä asiakkaista, asiakkaiden työntekijöistä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoiteet
 • Maksutiedot
 • Käyttäjätunnukset

Tulkkirekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja palvelua käyttävistä tulkeista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoiteet
 • Postiosoitteet
 • Henkilötunnus
 • Pankkitilin numero

Näitä tietosuojaperiaatteita sovelletaan Youpret-palvelun, Youpret -mobiilisovelluksen, sekä Youpret Academy -mobiilisovelluksen tietojen käsittelyyn. Mobiilisovellukset käyttävät Youpret-tunnuksia kirjautumiseen tarvitsevat siksi luvan sähköpostin, puhelinnumeron ja/tai käyttäjätunnuksen siirtoon youpret.com osoitteeseen. Käyttäjän on annettava mobiilisovelluksia käytettäessä suostumus asiakasrekisterin vaatimien tietojen luovutukseen ja käyttämiseen.

Säilytämme henkilötietoja rekisterissä sen ajan, kun henkilö on palvelun käyttäjänä. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa palvelun käyttöönoton yhteydessä asiakkailta ja tulkeilta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy Youpret-palveluun kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tarvitsemme asiakkaan ja tulkin henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa käyttäjämme tämän käyttäessä Youpret-palvelua. Käytämme tietoja asiakkaan ja tulkin yhdistämisessä, laskutuksessa, palkkioiden maksussa, saatavien perinnässä, tiedottamisessa, hankittavien palveluiden järjestämisessä ja liiketoimintajärjestelyissä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa Youpretin etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Henkilötietoja luovutetaan Youpretin työntekijöille ja edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä Youpretin mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten tilitoimistolle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa tulkille, asiakkaalle tai viranomaiselle sopimuksen tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Yrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan yrityksen työntekijät suojatuilla työasemilla ja laitteilla, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää Youpretilta pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Päivitämme Tietosuojalausuntoa ja käyttöehtoja tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimmat versiot verkkosivuiltamme.

Rekisterinpitäjä
Youpret Oy
Kauppakatu 17 B
80100 Joensuu

Käyttöehdot