KieliEttanin ja Youpretin tulkkauspalvelut yhdistyvät 1.11.2023

KieliEttanin ja Youpretin tulkkauspalvelut yhdistyvät

På svenska - Ab KieliEttan Oy:s tolktjänster och Youpret Oy slås samman den 1 november 2023

In english - KieliEttan Oy's translation services and Youpret Oy will merge on November 1, 2023.

Ab KieliEttan Oy:n tulkkauspalvelut ja Youpret Oy yhdistyvät 1.11.2023

Yhdistymisen myötä tulkkauspalvelut suomen ja ruotsin kielistä yli 100 vieraalle kielelle toteutetaan jatkossa Youpretin sovelluksen ja asiakaspalvelun kautta. Yhdistyminen on osa molempien yritysten kasvustrategiaa. Youpret on johtava tulkinvälitysteknologian kehittäjä ja tulkkipalveluiden tarjoaja Suomessa, ja Kieliettan on kokenut kielipalveluiden tuottaja, joka on toiminut tulkkauspalveluiden toimittajana vuodesta 2014. Yhdistymisen myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman ja laadukkaamman palveluvalikoiman suomen ja ruotsin kielillä. Kaikki KieliEttanin tulkkipalveluiden työntekijät siirtyvät Youpretille vanhoina työntekijöinä. Voit siis jatkossakin olla yhteydessä tuttuihin tulkkeihimme. Yhdistymisen myötä palvelumme muuttuvat seuraavasti:

 • Palvelut toteutetaan Youpretin sovelluksen ja asiakaspalvelun kautta.
 • Kaikki tulkit ovat Youpretin palveluntarjoajia.
 • Youpretin asiakaspalvelu palvelee suomen ja ruotsin kielillä
 • Automaattinen tulkinvälitys suomen ja ruotsin kielistä yli 100 vieraalle kielelle on saatavilla jatkossa 24/7.

Tulkkauspalveluiden yhdistyminen mahdollistaa KieliEttanin keskittymisen jatkossa erityisasiantuntijoille suunnatun kielikoulutusliiketoimintaansa kehittämiseen ja laajentamiseen.

Tilaukset ja asiakaspalvelu suomeksi 1.11.2023 lähtien

Tilaukset ja asiakaspalvelu ruotsiksi 1.11.2023 lähtien

Ystävällisin terveisin,

Catrine Asplund, Ab KieliEttan Oy & Heikki Vepsäläinen, Youpret Oy


Ab KieliEttan Oy:s tolktjänster och Youpret Oy slås samman den 1 november 2023

Efter sammanslagningen kommer tolktjänster från finska och svenska till över 100 främmande språk att tillhandahållas via Youprets app och kundtjänst. Sammanslagningen är en del av båda företagens tillväxtstrategier. Youpret är en ledande utvecklare av tolk- och översättningsteknologi och leverantör av tolktjänster i Finland, och Kieliettan är en erfaren leverantör av språktjänster som har varit leverantör av tolktjänster sedan 2014. Genom sammanslagningen kan vi erbjuda våra kunder ett ännu bredare och mer kvalitativt utbud av tjänster på finska och svenska. Alla anställda i Ab KieliEttan Oy:s tolktjänster kommer att överföras till Youpret som tidigare anställda. Du kan alltså fortsätta att samarbeta med våra välbekanta tolkar. Efter sammanslagningen kommer våra tjänster att förändras på följande sätt:

 • Tjänsterna tillhandahålls via Youprets app och kundtjänst.
 • Alla tolkar är Youprets leverantörer.
 • Youprets kundtjänst betjänar på finska och svenska.
 • Automatisk tolkförmedling från finska och svenska till över 100 främmande språk kommer att finnas tillgänglig 24/7.

Sammanslagningen av tolktjänsterna gör det möjligt för KieliEttan att fokusera på att utveckla och expandera sin språkutbildningsverksamhet som riktar sig till specialister.

Youprets kontaktuppgifter

Beställningar och kundtjänst på finska och svenska fr.o.m. 1.11.2023

Med vänliga hälsningar,

Catrine Asplund, Ab KieliEttan Oy & Heikki Vepsäläinen, Youpret Oy


KieliEttan Oy's translation services and Youpret Oy will merge on November 1, 2023.

After the merger, translation services from Finnish and Swedish to over 100 foreign languages will be provided through Youpret's app and customer service. The merger is part of both companies' growth strategies. Youpret is a leading developer of interpretation technology and provider of translation services in Finland, and Kieliettan is an experienced language services provider that has been a provider of translation services since 2014. Through the merger, we can offer our customers an even wider and more qualitative range of services in Finnish and Swedish. All employees in Ab KieliEttan Oy's translation services will be transferred to Youpret as former employees. You can therefore continue to be in contact with our familiar interpreters. After the merger, our services will change as follows:

 • Services are provided through Youpret's app and customer service.
 • All interpreters are Youpret's providers.
 • Youpret's customer service serves in Finnish and Swedish.
 • Automatic translation interpretation from Finnish and Swedish to over 100 foreign languages will be available 24/7.

The merger of translation services makes it possible for KieliEttan to focus on developing and expanding its language training business aimed at specialists.

Best regards,

Catrine Asplund, Ab KieliEttan Oy & Heikki Vepsäläinen, Youpret Oy