“Antoisinta harjoitteluni aikana oli päästä näkemään tulkkausalan kokema kehitys ja kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet.”

Antoisinta harjoitteluni aikana oli päästä näkemään tulkkausalan kokema kehitys ja kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet.

Laura

Laura opiskelee pääaineenaan Venäjän kieltä ja kääntämistä Itä-Suomen yliopistossa. Opintoihin kuuluvan työharjoittelun Laura suoritti Youpretilla. Hänen päätehtäväksi harjoittelun aikana muodostui osallistuminen järjestelmän tulkkihaun kehittämisprosessiin.

Laura

Mikä on parasta harjoittelussasi?

“Antoisinta harjoitteluni aikana oli päästä näkemään tulkkausalan kokema kehitys ja kaikki sen tarjoamat mahdollisuudet. Keskeisenä tehtävänäni oli osallistua isoon projektiin, jossa kehitettiin järjestelmän tulkkihakua. Perehdytys ja tehtävänanto oli harjoittelijan näkökulmasta selkeä. Myös yhteistyö oli helppoa ja sujuvaa projektivastaavan Abrialin kanssa. Tämän lisäksi tutustuin Youpretin sovelluksen ja hallintajärjestelmän toimintaan sekä sain mahdollisuuden osallistua myös asiakaspalveluun.”

“Varsinaisen harjoittelijalle varatun projektin valmistuttua pidin itse huolen siitä, että sain tekemistä ja että sitä oli riittävästi. Pääsinkin tekemään työtehtäviä ihan laidasta laitaan ja tutustumaan yrityksen eri työntekijöiden työnkuvaan. Mieleen jäi erityisesti somepäivitysten tekeminen.”

Mikä motivoi sinua harjoittelussa?

“Ehdottomasti monikielinen ja monikulttuurinen työympäristö, jossa huumoria riitti ja apua oli aina tarjolla. Olen vaikuttunut kaikesta siitä osaamisesta mitä työtovereilta löytyi. Haasteitakin oli, mutta niistä selviäminen ja lopputuloksen näkeminen oli palkitsevaa. Oli iloa huomata, että tekemästäni työstä oli heti hyötyä yritykselle. Kahta samanlaista päivää ei ollut! ”

Miten päädyit harjoitteluun tulkkausta välittävään yritykseen?

“Vieraiden kielten ja kääntämisen opiskelijana etsin oman alan harjoittelupaikkaa ja toiveissani oli, että se löytyisi ensisijaisesti Joensuun alueelta. Huomasin yliopiston viestintäkanavassa Youpretin hakuilmoituksen ja laitoin hakemuksen menemään. Tulkkausalan koulutusta omaavana ja käännösalalle tähtäävänä oli hieno tilaisuus päästä harjoittelun kautta tutustumaan lähemmin tulkkausalaan ja sen nykyisiin vaatimuksiin. Paikallisesta tulkkausyrityksestä Youpretista olin kuullut jo aiemmin opintojeni ollessa vielä alkuvaiheessa. ”

Mitä vinkkejä antaisit harjoittelupaikkaa etsiville?

“Ole aktiivinen harjoittelupaikkaa etsiessä ja muista, että se vaatii myös kärsivällisyyttä. Harjoittelussa kannattaa olla ehdottomasti oma itsensä ja yrittää parhaansa, eikä pidä lannistua haasteidenkaan edessä, sillä ne ovat aina uusia mahdollisuuksia ja tuovat kokemusta. Hyvä suoriutuminen vaatii kuitenkin vastuullisuutta. ”