Ohjeita ja vinkkejä onnistuneeseen tulkkaustilanteeseen!

Ohjeita ja vinkkejä onnistuneeseen tulkkaustilanteeseen!

Tulkkauksen maailma on rikas ja monimuotoinen, ja onnistunut tulkkaustilanne vaatii yhteistyötä niin tulkin kuin asiakkaankin taholta. Tämä blogiteksti tarjoaa arvokkaita vinkkejä ja huomioita, jotka auttavat ohjaamaan asiakkaita tulkkaustilanteiden käytännöistä ja saavuttamaan laadukkaan tulkkauskokemuksen.

Ennen tulkkaustilannetta

1. Tilaa tulkki ajoissa

Tämä ei tietenkään ole aina mahdollista, mutta jos kyseessä ei ole pikatulkkaus tai yllättävä tulkkaustarve, tulkkitilauksen tekeminen hyvissä ajoin helpottaa kaikkia osapuolia. Mitä enemmän aikaa tulkkaukseen on, sitä enemmän aikaa tulkilla on valmistautua tulkkausta varten.

2. Ilmoita mahdolliset lisätiedot tulkkitilausta tehdessä

Ilmoita tilausta tehdessä mahdollisimman tarkasti tulkkauksen aihe. Tulkit pystyvät paremmin valmistautumaan tulkkausta varten, jos he tietävät, mitä asioita tulkkauksessa käydään tulkattavan kanssa läpi. Myös sellaiset asiat, jotka voivat vaikuttaa tulkkaukseen, on hyvä mainita tulkkaustilausta tehdessä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tulkattavan ikä tai vaikka tulkattavan kuulovaurio. Tulkille voi myös toimittaa valmistavaa ennakkomateriaalia tulkkauksessa keskusteltavista aiheista.

3. Vaihtoehtoinen tulkkauskieli tai ajankohta

Jos tarvitset tulkkausta jollekin harvinaisemmalle kieliparille tai tiedät, että tulkattava ymmärtää tai puhuu useampaa kieltä, voit ehdottaa vaihtoehtoisia kieliä tai ajankohtia tulkkaukselle. Myös esimerkiksi ukrainan tulkkausta tilatessa on hyvä ilmoittaa lisätietona, jos korvaavaksi kieleksi käy venäjä.

4. Varaa tulkkaukselle tarpeeksi aikaa

Tulkkaustilanteessa aikaa kuluu tuplasti enemmän siihen verrattuna, jos asiat käytäisiin läpi ilman tulkkia. Pidä tämä mielessä tulkkausta varatessasi.

Tulkkaustilanne

1. Esittäytyminen tulkkaustilanteen alussa

Tulkkaustilanteen alussa on hyvä itse esittäytyä ja kertoa tulkille, että kuka on tulkattavana. Esimerkiksi “Tulkattavana vanhempi naisasiakas” tai “peruskouluikäinen poikalapsi”. Tämän jälkeen tulkki esittäytyy ja kertoo tulkattavalle salassapitovelvollisuudestaan ja puolueettomuudestaan.

2. Laadukas yhteys on avainasemassa

Huono puhelinyhteys voi haitata tulkkaustilannetta. Tarkista ennen tulkkauksen alkua, että yhteys on mahdollisimman vahva ja selkeä, jotta tulkin on helpompi välittää viestisi tarkasti eteenpäin. Jos pidät puhelinta pöydällä kaiuttimella, voi kuuluvuus parantua, kun laittaa puhelimen esimerkiksi kirjan päälle tulkkauksen ajaksi. Joskus huono kuuluvuus korjaantuu, kun sulkee puhelun ja soittaa tulkille tai tulkattavalle uudestaan. On myös normaalia, että tulkki pyytää sinua toistamaan asioita, jos hän ei ole huonon yhteyden tai jonkin muun syyn takia kuullut sanomaasi tarpeeksi hyvin.

3. Suora puhe tulkattavalle

Puhu suoraan tulkattavalle, älä tulkille. Tämä luo sujuvamman vuorovaikutuksen ja auttaa tulkkia välittämään viestisi mahdollisimman luontevasti. Tulkki tulkkaa aina minä-muodossa, joten on kaikille osapuolille helpompaa, jos asiakas puhuu suoraan tulkattavalle.

4. Ole tietoinen tulkkausympäristöstä

Muista, että tulkkaus tapahtuu reaaliajassa. Vältä pitkiä monologeja ja pidä puheenvuorosi kohtuullisen pituisina. Tämä auttaa tulkkia pysymään ajan tasalla ja varmistaa viestisi tulkkaamisen tarkasti. Älä myöskään kiirehdi läpikäytävien asioiden kanssa.

5. Huomioi tulkattava sisältö

Vältä sanomasta ääneen asioita, joita et halua tulkattavan. Tämä välttää hämmennystä ja varmistaa, että tulkkausprosessi on sujuva ja mahdollisimman selkeä myös tulkattavalle. Tulkattava sisältö kannattaa myös yrittää sanoittaa mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti.


Näillä vinkeillä ja käytännöillä voimme yhdessä luoda sujuvampaa ja laadukkaampaa viestintää. Meiltä voi myös varata koulutuksia tulkkaussovelluksemme käyttöönottoon organisaatiossa ja asiakaspalvelumme auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa tulkkitilausten kanssa. Voit tilata tulkin sovelluksemme avulla, soittamalla asiakaspalveluumme (045 668 8113) tai alla olevan linkin kautta!

Tilaa tulkki