Youpretin matka kohti B Corp -sertifiointia – sitoumuksemme vastuullisuuteen

Youpretin matka kohti B Corp -sertifiointia – sitoumuksemme vastuullisuuteen

In English - Youpret will B soon! Our commitment to sustainability

Olemme matkalla B Corp -sertifioiduksi yritykseksi! Tämä on merkittävä askel matkalla, jolla pyrimme edistämään positiivista vaikutusta yhteiskuntaan, ympäristöön sekä työntekijöidemme, tulkkiemme ja asiakkaidemme hyvinvointiin. Sertifikaatin myötä olemme aktiivisesti yhdenmukaistamassa toimintamallejamme maailmanlaajuisen B Corp -liikkeen kanssa, mikä mahdollistaa yrityksemme sosiaalisen- ja ympäristövastuun asettamisen taloudellisen menestyksen tavoitteiden rinnalle.Kaikki B Corpista

Mikä on B Corp -sertifikaatti? B Corp on globaali vastuullisuussertifikaatti, joka huomioi kokonaisvaltaisesti yrityksen sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, hallinnollista puolta unohtamatta. Usein käytetään termiä ESG (Environmental, Social & Governance), jolla tarkoitetaan yrityksen toiminnan vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen (työntekijöihin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä koko yhteiskuntaan), sekä hyvää hallintotapaa.

B Corpin lähtökohta on se, että yritykset pyrkivät vaikuttamaan ESG-asioihin positiivisesti liiketoiminnan kasvun avulla – kun yritys kasvaa, myös sen tuottama positiivinen vaikutus kasvaa. Sanotaan, että B Corp voi tuoda yritykselle jopa 5-10 vuoden etumatkan kilpailijoihinsa, sillä prosessissa kehitetään liiketoimintaa tulevaisuuden lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

Mikä on sertifioitu B Corp? Sertifioitu B Corp on yritys, joka on saanut B Corp -sertifikaatin B Labilta. B Lab on voittoa tavoittelematon verkosto, joka auttaa yrityksiä maksimoimaan positiivisen vaikutuksensa ympäristöön ja yhteiskuntaan.

"Sertifioidut B Corp -yritykset ovat johtajia maailmanlaajuisessa liikkeessä inklusiivisen, oikeudenmukaisen ja uudistavan talouden puolesta." - B Lab

“B” viittaa hyödyllisyyteen (benefit). Se tarkoittaa että liiketoiminta täyttää tietyt läpinäkyvyyden, vastuullisuuden, kestävyyden ja suorituskyvyn standardit, joista on hyötyä kaikille sidosryhmille. Toisin sanoen, B Corp noudattaa uutta liiketoimintamallia, joka ottaa huomioon kaikki yrityksen liiketoiminnan ja liiketoiminnan tuloksen vaikutuksen piirissä olevat sidosryhmät. Tämä eroaa perinteisestä liiketoimintamallista, joka edellyttää toimimista vain osakkeenomistajien hyväksi.
Liiketoimintamme perustamisesta, vuodesta 2016 lähtien Youpret on pyrkinyt olemaan oikeudenmukaisin työnantaja. Rakensimme liiketoimintamme kestävälle ja vastuulliselle perustalle. Olimme siis toimineet jo vuosia B Corp -sertifikaatin vaatimusten mukaisesti ennen kuin aloitimme prosessin sertifikaatin saamiseksi elokuussa 2023. Tie sertifioiduksi B Corpiksi ei kuitenkaan ole suoraviivainen, ja yritysten on läpäistävä monta eri vaihetta saadakseen sertifikaatin.Millainen on B Corp -sertifioinnin prosessi?

B Corp -sertifikaatin saamiseksi yrityksen on läpäistävä kattava arviointi jokaisesta yrityksen osa-alueesta, omistusrakenteesta toimittajasuhteisiin ja liiketoiminnan ympäristöystävällisyyteen. Hakuprosessi on tiukka, ja sen onnistunut läpäiseminen osoittaa, että yritys on sitoutunut vahvasti muuttamaan liiketoiminnan käytäntöjään kestävämpään suuntaan sekä vaikuttamaan maailmanlaajuisiin standardeihin liiketoiminnan harjoittamisesta. Yrityksen polku sertifioiduksi B Corpiksi vaihtelee yrityksen koon ja liikevaihdon mukaan.


B Corp -sertifikaatin prosessin vaiheet

Uusien arvojen omaksuminen: B Labin mukaan kaikkien B Corporationiksi haluavien yritysten on tehtävä myös laillisia muutoksia, eli käytännössä päivitettävä yhtiöjärjestyksensä. Muutoksien myötä yritykset sitoutuvat uusiin arvoihin, eli osakkeenomistajien saaman hyödyn lisäksi yritys sitoutuu edistämään positiivista vaikutusta myös ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan osalta, myös lain silmissä. Riippuen eri kansallisista laeista, yhtiöjärjestyksensä muuttavat yritykset käyvät läpi erilaisia ​​oikeudellisia menettelyjä. Vaikka tätä muutosta ei tarvitse tehdä heti hakuvaiheen alussa, on se yksi vaatimuksista sertifikaatin saamiseksi.

B Impact -arviointi: Uuden liiketoimintamallin hyväksymisen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisen lisäksi yritysten on arvioitava omaa toimintaansa ja selvitettävä ovatko ne oikeutettuja hakemaan B Corp -sertifikaattia. Tätä varten yritykset aloittavat maksuttoman B Impact Assessment (BIA) -arvioinnin B Corpin verkkosivuilla. BIA:ssa tutkitaan liiketoiminnan viittä eri osa-aluetta: hallinto, työntekijät, yhteisö, asiakkaat ja ympäristö.

BIA:n erottaa muista sertifikaateista se, että se ei ole vain kertaluonteinen suoritus, vaan se toimii jatkuvana oppaana yrityksen jokapäiväisissä käytännöissä. BIA:n kokonaispistemäärä vaihtelee 0:sta 200:aan. B Labin mukaan kaikkien yritysten pistemäärän mediaani on 52. Kuitenkin, jotta yritys olisi oikeutettu jatkamaan prosessissa etenpäin sen on saatava arvioinnista vähintään 80 pistettä.

Arviointi: BIA -arvioinnin valmistumisen jälkeen yritys saattaa joutua odottelemaan arvioinnin alkua jonkin aikaa. Yritykselle nimetään analyytikko toteamaan annettujen vastausten ja oman arvioin todenmukaisuus. Analyytikko pyytää yritykseltä satunnaisia, asiaan kuuluvia asiakirjoja todistamaan yrityksen väitteitä ja vastauksia BIA:ssa. Analyytikko voi olla mistä tahansa maasta, eikä yrityksellä ole ennalta tietoa siitä kuka analyytikkona toimii. Tässä vaiheessa B Lab määrittää, onko yritys oikeutettu sertifikaattiin, ja valmistelee yritystä vahvistusvaihetta varten.

Vahvistus: Kun yrityksen kelpoisuus sertifikaattiin on varmistettu arviointivaiheessa, yrityksen on odotettava päästäkseen vahvistusvaiheeseen ja saadakseen nimitetyn vahvistusanalyytikon. Odotus voi kestää muutaman kuukauden, ja analyytikkona toimii eri henkilö kuin arviointivaiheessa. Vahvistusvaiheessa B Lab tarkistaa ja vahvistaa yrityksen BIA-vastaukset ja BIA-pistemäärän. Tämä vahvistus tehdään dokumentaation ja/tai arviointipuhelun kautta. Lisäksi B Lab tekee yhteistyötä yrityksen kanssa käsitelläkseen kaikki sertifikaatin edellyttämät vaatimukset.

Sertifiointi: Tässä vaiheessa, jota B Lab kutsuu myös "jälkivahvistusvaiheeksi", kaikki jäljellä olevat sertifiointivaatimukset viimeistellään yhteistyössä yrityksen kanssa. Yritys suorittaa myös ensimmäisen vuotuisen sertifiointimaksunsa, allekirjoittaa virallisesti B Corporation -sopimuksen ja saattaa B Corp -sertifiointiprosessin onnistuneesti päätökseen. Sertifioinnin jälkeen virallista B Corp -logoa ja toimittaa vuosittaisen vaikutusraportin. Yritysten on päivitettävä arviointinsa joka kolmas vuosi säilyttääkseen sertifikaatin.

Lisätietoja prosessista ja sen yksityiskohdista löydät B Corp -verkkosivustolta.

tulkkien lähikoulutuksen


infographicYoupretin B Corp -prosessi: missä mennään?

Aloitimme arviointiprosessimme elokuussa 2023 ja työstimme arvioinnin eri osa-alueita pitkin syksyä. Joulukuussa 2023 arviointi oli osaltamme valmis ja lähetimme hakemuksemme, maksoimme alustavan hakemusmaksun ja muutimme yhtiöjärjestyksemme B Corpin mukaiseksi. Saamamme kokonaispistemäärä BIA:ssa on tähän mennessä hyvin yli sertifikaatin vaatiman vähimmäispistemäärän. Tämän jälkeen olemme odottaneet arviointianalyytikkoa ja toimittaneet samalla vaaditut asiakirjat ja todisteet.


Tällä hetkellä olemme arviointivaiheessa. Tämä tarkoittaa, että B Labin nimittämä analyytikko arvioi Youpretin BIA:n ja sen perusteella antamamme vastaukset tositteiden ja asiakirjojen perusteella. Toivomme, että pääsemme vahvistusvaiheeseen ja saamme B Corp -sertifikaatin muutaman kuukauden kuluessa.Mikä on kokemuksemme B corp -prosessista?

Youpretin tunnelmista B Corp -hakuprosessissa kertoo prosessin alusta saakka mukana ollut Teemu Purmonen, Youpretin perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja:

"Perustaessamme Youpretia vuonna 2016 pyrimme kestävään ja laadukkaaseen palvelutasoon. Youpret on aina toiminut eettisesti ja vastuullisesti. Tämän vuoksi päätimme hankkia myös ulkoisen hyväksynnän varmistaaksemme, että toimintamme on todellakin niin eettistä ja vastuullista kun sanomme sen olevan. Tätä kautta löysimme B Corpin ja aloitimme arviointiprosessin", Teemu kertoo.
"Arvioinnin tekeminen oli erittäin hedelmällistä!" -Teemu Purmonen, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja, Youpret

"Huomasimme, että vaikka johtoryhmässä olemme tietoisia valinnoistamme, emme olleet kommunikoineet tarpeeksi vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita olimme edistäneet vuosien aikana koskien työntekijöitämme, asiakkaitamme ja tulkkejamme", hän lisäsi.

Matkan aikana meitä oli auttamassa Fabrikin tiimi. Fabrik tarjoaa kestävyyteen liittyvää konsultaatiota yrityksille, ja heiltä löytyy myös kaksi B Leaderia eli kokenutta vastuullisuusjohtajaa, jotka on koulutettu auttamaan yrityksiä B Corp -sertifiointiprosessissa. Fabrik auttoi meitä tunnistamaan kestävyyteen liittyviä vahvuuksiamme ja antoi vinkkejä B Corp -prosessin läpivientiin.


Impact Agency Fabrikin vaikutusstrategi ja B Leader Timo Kupiainen kertoi, että BIA on yrityksille hyvä työkalu oman positiivisen vaikutuksen parantamiseen. Fabrik haluaa auttaa yrityksiä löytämään oman kilpailuetunsa ja viemään suunnitelmat käytäntöön, jotta liiketoiminta olisi jatkuvasti vastuullisempaa.

"Youpretin sitoutuminen kestävyyteen on minulle erittäin inspiroivaa. He ovat integroineet kestävyyden rakenteeseensa, ja mitä suuremmaksi yritys kasvaa, sitä suuremmaksi sen positiivinen vaikuttavuus tulee." -Timo Kupiainen, vaikutusstrategi ja B Leader, Fabrik

Kuten aiempinakin vuosina, myös vuonna 2023 Youpret teki paljon tulkkien, työntekijöiden ja asiakkaiden eteen. Lisäksi halusimme kertoa vaikutuksistamme koko yhteiskuntaan ja ympäristöön. B Corp -sertifikaatin hakeminen on vain yksi osa kestävyyteen sitoutumisen palapeliä ja se inspiroi meitä nostamaan liiketoimintamme kestävyysstandardeja korkeammalle.Parempi työntekijöille


youpretians


Me priorisoimme työntekijöidemme hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Tätä varten loimme esimerkiksi kulttuurikäsikirjan, joka toimii eettisenä oppaana youpretlaisena toimimisessa. Lisäksi perustimme työsuojelutoimikunnan, joka edistää vuorovaikutusta työnantajan ja työntekijöiden välillä ja helpottaa työntekijöiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikkaan liittyvissä asioissa.


Olemme myös pitäneet erilaisia työpajoja työntekijöillemme. Esimerkiksi monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta käsittelevän työpajan piti Youpretin oma koulutusspesialisti Asser Kakko, ja työelämätaitoihin meitä valmensi Executive Coach Otto Kuivalainen Vendaconista. Nautimme myös erilaisista aktiviteeteista, kuten lautapeli-illoista, joogasta, sulkapallosta, luontoretkistä ja omasta taidenäyttelystä.


Youpretin tiimissä arvostetaan monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Esimerkiksi ikä, sukupuoli tai kansallisuus eivät ole relevantteja tekijöitä työntekijöiden rekrytoinnissa, vaan koulutus, pätevyys ja kokemus ratkaisevat. Viikottaisten työntekijäkyselyiden avulla selvitämme, ovatko työntekijät tyytyväisiä työympäristöön, työn määrään, johtamiseen ja työhyvinvointiin.Parempi yhteisölle


presentation


Vastuullisena yrityksenä haluamme, että vaikutuksemme yhteiskuntaan on positiivinen. Uskomme, että palvelumme hyödyttää yhteiskunnassamme erityisesti tulkkeja, tulkkausta hyödyntäviä maahanmuuttajia ja kansainvälisiä osaajia, sekä viranomaisia ja yrityksiä.


Olemme auttaneet monia tulkkeja integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille tarkoituksenmukaista ja palkitsevaa työtä. Toteuttamamme tulkkien tyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella 84 % vastaajista koki olevansa arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa Youpretille tekemänsä tulkkaustyön ansiota.


Lisäksi tulkkauspalvelumme edistävät yksilöiden suojelua kieliperusteiselta syrjinnältä. Ihmisoikeusperiaatteena vähemmistöjä, kuten maahanmuuttajia, ei saa kieltää käyttämästä omaa kieltään, ja Youpret edesauttaa tämän oikeuden nauttimista Suomessa.


Järjestämme tulkeillemme tyytyväisyyskyselyitä ja ryhmäkeskusteluja säännöllisin väliajoin tulkkiemme työolosuhteiden optimoimiseksi. Kyselyt koskevat tulkkiemme hyvinvointia ja tyytyväisyyttä palveluihimme. Olemme järjestäneet tulkeillemme työpajoja, kirjoittaneet blogeja tulkkeja hyödyttävistä aiheista ja julkaisimme myös Youpret Academy -oppimissovelluksen, jonka käyttö on tulkeillemme maksutonta. Youpret Academystä löytyy tulkeille räätälöityjä kursseja yleisistä tulkkausaiheista, kuten koulutuksesta, terveydenhuollosta ja oikeuslaitoksesta.


Huolehdimme tulkkiemme hyvinvoinnista ja haluamme tarjota heille tukea heidän ammattitaitonsa kehittämiseen. Pyrimme myös palkkaamaan ihmisiä, jotka ovat voineet olla esimerkiksi pitkään työttöminä. Nämä sitoumukset ovat osa yhteiskunnan hyväksi toimimista ja kestävän kehityksen tavoitteitamme.Parempi asiakkaille


at work


Sertifioidut B Corpit mittaavat vaikutustaan asiakkaisiin luomalla tuotteita ja palveluita, jotka vähentävät julkisen hyvinvointijärjestelmän haasteita tai auttavat ratkaisemaan monenlaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä ongelmia. Youpretin osalta tämä tarkoittaa sitä, että tarjoamme tulkkauspalveluita julkisille palveluille, kuten sairaaloille, päiväkodeille, kouluille, sekä työvoima- ja maahanmuuttopalveluille.

Pyrimme mahdollistamaan sen, että jokainen tulee ymmärretyksi omalla äidinkielellään, ja asiakkaamme voivat tarjota palvelujaan kansainvälisille asiakkailleen ilman esteitä. Toteutimme hiljattain asiakaskyselyn parantaaksemme palveluitamme asiakkaiden näkökulmasta ja saadaksemme paremman kuvan asiakkaidemme mieltymyksistä. Voit lukea lisää asiakaskyselymme tuloksista täältä.Parempi ympäristölle


growing plant


Sertifioidut B Corpit ovat edelläkävijöitä monilla kestävyyden osa-alueilla. BIA:n perusteella B Corpien on tutkittava vaikutuksiaan ilmastoon ja ympäristöön kokonaisvaltaisesti. Sertifikaatin saadakseen yrityksen on suoriuduttava paremmin kuin monet muut yritykset ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä tapahtuu osoittamalla yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tehokas hallinta ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen.


Ympäristönsuojelutoimien vahvistamiseksi olemme säästäneet 20 % scope 1- ja 2-kasvihuonekaasupäästöistä erilaisten ympäristötoimien avulla. Priorisoimme tehokkaan energiankäytön, pidättäydymme kemikaalien käytöstä työpaikalla ja hyödynnämme biohajoavia materiaaleja. Suosimme ympäristöystävällisiä tai kierrätettyjä tarvikkeita toimistossa. Olemme sitoutuneet olemaan tuottamatta jätettä kaatopaikoille tai valtameriin ja kierrätämme roskat vastuullisesti.Tähtäimessä kestävä tulevaisuus

Jo tässä varhaisessa vaiheessa B Corp -matka on osoittautunut meille erittäin palkitsevaksi. Olemme oppineet paljon ja päässeet kehittämään omia kestävän kehityksen toimintatapojamme. Pitää silti muistaa, että BIA on jatkuva prosessi, joka vaatii huolellisuutta ja sitoutumista. B Corp -sertifikaatti auttaa yrityksiä muuttamaan toimintaansa parempaan suuntaan, kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Youpret ja muut yli 8 000 yritystä 162 maassa ovat sitoutuneet toiminnallaan auttamaan ihmisiä ja planeettaa. Kannustamme sinua liittymään tähän samanmielisten yritysten joukkoon, jossa kaikki tukevat toisiaan toimimaan vastuullisemmin. Yhdessä voimme tuoda maailmaan merkityksellisiä, kestäviä muutoksia!


Kirjoittaja: Aida Jodeiri


Aida työskentelee Youpretilla ja opiskelee ympäristöpolitiikkaa ja -lakia Itä-Suomen yliopistossa, hän on ihmisoikeuksien maisteri. Youpretilla hän on keskittynyt tutkimushankkeisiin ja tulkkien hyvinvointiin liittyviin aiheisiin. Vapaa-ajallaan Aida tykkää tanssia ja pelata sulkapalloa.