Yritysvastuu Youpret

Yritysvastuu Youpret | Pikatulkki | Youpret tulkkauspalvelut

Tavoitteenamme on olla vastuullinen toimija ja tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme. Haluamme olla luotettava palveluntarjoaja niin asiakkaillemme kuin Youpret-tulkeille. Tarjoamme Youpret-tulkeille tukea heidän työssään ja varmistamme että työ on Youpretin vastuullisuusperiaatteiden mukaista. Visiomme on olla luotetuin, laadukkain tulkkauspalvelu. Laadun kehittäminen ohjaa päivittäistä toimintaamme.

Sosiaalinen vastuu

Organisaation hallintotapa

Youpret Oy:n hallintotapoihin kuuluu eettisten ohjeiden noudattaminen sekä välitön puuttuminen toiminnassa ilmenevien poikkeamiin. Eettisin periaatteisiin kuuluvat avoimuus, rehellisyys, sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kunnioittaminen, työelämäoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattaminen, yksityisyyden suojan kunnioittaminen ja tasa-arvoisen työympäristön luominen.

Ihmisoikeuksien noudattaminen

Youpret Oy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja varmistaa, että yrityksen toiminnan vaikutukset eivät ole ihmisoikeuksien vastaisia. Lisäksi Youpret Oy ei toiminnallaan heikennä työntekijöidensä, asiakkaidensa tai lähialueen ihmisiä. Yrityksellä on erillinen suunnitelma yhdenvertaisuuden toteutumisen seuraamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Yhdenvertaisuus katsotaan kuuluvan tärkeäksi osaksi yrityksen sosiaalisen vastuun suunnitelmaa.

Työelämäoikeuksien noudattaminen

Youpret Oy:n velvollisuus työnantajana on edistää suhteitaan työntekijöihin sekä työntekijöiden välisiä suhteita. Youpret Oy sitoutuu tukemaan työntekijöitään työssään ja tarjoamaan heille mahdollisuuden kehittyä työurallaan. Youpret Oy:lla on velvollisuus järjestää työterveydenhuolto, kohdella työntekijöitä tasapuolisesti ja ilman syrjintää, maksaa työstä palkkaa ja huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Oikeudenmukaiset toimintatavat

Youpret Oy:n henkilöstö ja palveluntarjoajat eli tulkit ovat sitoutuneet noudattamaan eettisiä toimintatapoja. Youpret-tulkkaus välittää asioimistilanteen viestit tarkasti ja siten, että kielellinen yhdenvertaisuus toteutuu. Tämän tavoitteen toteutumista arvioidaan, ja arvioita analysoidaan. Youpret-tulkit noudattavat Asioimistulkin ammattisäännöstöä (2013, 2021). Asiakaspalaute- ja arviointijärjestelmää kehitetään yrityksessä jatkuvasti. Youpret Oy varmistaa, että sen hankintaketjuissa palveluntuottajien henkilöstön työolot vastaavat lainsäädäntöön ja ovat työelämän kansainvälisiin perussopimuksiin perustuvia.

Kuluttaja- asioiden huomioiminen

Youpret-tulkkauspalvelun asiakkaat ovat pääsääntöisesti viranomaisia, jotka käyttävät tulkkia työssään. Yritys tarjoaa asiakkailleen opastusta, tietoa ja tukea palvelun käytössä. Asiakkailla on mahdollisuus arvioida tulkkaus välittömästi Youpret-sovelluksessa, jonka jälkeen yritys näkee ja ottaa asiakkaan arvion huomioon. Reklamaatiot hoidetaan ilman viivettä. Asiakkaiden sekä tulkattavien tietoja käsitellään suojatusti ja heidän yksityisyyttään kunnioittaen. Asiakkaiden yksityisyyden suojaa turvaa, että jokainen Youpret-tulkki on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen ja perehtynyt tulkin ammattietiikkaan.

Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

Youpret Oy on Suomen kielipalveluyritykset ry:n jäsenyritys. Lisäksi Youpret Oy on Suomalaisen Työn liiton jäsen. Youpret Oy tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa erilaisten kehitysprojektien sekä työharjoitteluiden muodossa.

Yritysvastuu

Ympäristövastuu

Youpret Oy:n ympäristövastaavana toimii Youpretin palvelupäällikkö. Ympäristövastaavan tehtävään kuuluu ympäristöohjelman toteutuksen seuranta ja henkilöstön koulutus ympäristöasioissa. Seuraavaksi tarkastelun kohteena ovat eri osa-alueille asetetut ympäristötavoitteet.

Jätteen määrän tavoitteet

Youpret Oy:n toimitiloissa kierrätetään sekajäte, pahvi, paperi, muovi, biojäte ja lasi. Kierrätysastiat löytyvät toimistotilasta. Lisäksi yrityksen mustekasetit ja paristot kierrätetään. Mikäli viemäreissä havaitaan ongelmia tai viemäreiden tekninen käyttöikä alkaa lähestymään loppuaan, tutkii kiinteistön omistaja viemäreiden kunnon.

Energiatehokkuuden parantamisen tavoitteet

Youpret Oy:n toimitiloissa energiaa vievät tiskikone, tulostin, laitteet, lämmitys ja valaistus. Kiinteistön sähkönkulutusta seurataan lähes reaaliaikaisesti Granlund Managerin kautta. Kiinteistön energialuvut katsotaan kuukausikohtaisesti palaverissa lävitse. Lisäksi kiinteistössä tehdään vuosittain energiaoptimointikierros huollon toimesta, jossa tarkastelun kohteena ovat säätöarvot, sekä aikaohjelmat.

Yrityksen kiinteistön sisätilojen lämpötilat ovat ohjattu rakennusautomaation kautta ja mikäli olosuhteissa havaitaan puutteita niin lämpötiloja säädetään mahdollisuuksien mukaan. Koneellisessa jäähdytetyssä ilmanvaihdossa (=ajoittainen ilmastointi) on kaksi iv-konetta, joissa molemmissa on lämmöntalteenottojärjestelmät. Niillä esilämmitetään sisäänvirtaavaa tuloilmaa.

Youpret Oy:n henkilöstön tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseen ovat tiskikoneen energiansäästöohjelman käyttö ja kahvikoneen sammutus kun ei käytetä.

Materiaalitehokkuuden parantamisen tavoitteet

Youpret Oy tekee tulkkisopimukset ja raportoinnit täysin sähköisesti paperisten sopimusten sijaan. Youpret Oy tarjoaa sovelluksen käyttöohjeet sähköisesti. Yritys on pyrkinyt toiminnassaan alusta alkaen paperittomaan tekemiseen.

Ilmastovaikutusten vähentämisen tavoitteet

Youpret Oy pyrkii aktiivisesti minimoimaan toiminnassaan ilmastovaikutukset. Yritys suosittelee asiakkailleen etätulkkausta läsnäolotulkkauksen sijaan, mikäli se on mahdollista. Etätulkkaus on ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Henkilöstön osaamisen parantamisen tavoitteet

Youpret Oy:ssa seurataan ympäristöohjelman edistystä ympäristönvastaavan johdolla. Henkilöstölle tarjotaan tietoa ja tukea ympäristötavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi henkilöstön osaamisen parantamisen tavoitteisiin kuuluvat säännölliset kehityskeskustelut ja henkilökohtaisen kehityssuunnitelman laatiminen.

Sidosryhmätyön tavoitteet

Youpret Oy:n sidosryhmätyön tavoitteena on läpinäkyvä viestintä, joka tarjoaa sidosryhmille ajankohtaista tietoa yrityksen vastuullisuustoimista. Youpret Oy esittää ympäristösuunnitelman tuloksia sidosryhmille sähköpostitse ja yrityksen blogin välityksellä. Yrityksen blogiin päivitetään säännöllistä tietoa yrityksen toiminnasta ja ajankohtaista tietoa yrityksestä.